Vyhodnocení programu Drž se na uzdě

Dne 1.6.2012 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnilo vyhodnocení prvního letošního běhu programu s názvem Drž se na uzdě, který pro město Svitavy i další města regionu zajišťuje občanské sdružení Bonanza. Program Drž se na uzdě je výcvikem sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování. Jedná se o intenzivní výcvik zahrnující 10 sobot a jeden kompletní víkend na statku sdružení ve Vendolí. Výběr dětí probíhá ve spolupráci sdružení, pracovníků OSPOD MěÚ Svitavy a svitavských základních škol.

Vyhodnocení se účastnili sociální pracovníci MěÚ Svitavy, vedoucí Krizového centra J.J.Pestalozziho, koordinátor prevence kriminality a celý tým pracovníků os Bonanza (na snímcích).

Na setkání prezentoval za tým Bonanzy (na snímku 5) Bc. Jan Buchta metodologii i dílčí výsledky výzkumu i další statistické údaje získané z jednotlivých setkání s dětmi při realizaci programu. Koordinátor prevence předložil týmu Bonanzy SWOT analýzu sestavenou na základě zkušeností získaných v roli pozorovatelů při účasti na jednotlivých víkendových setkáních v rámci programu. Program postupně navštívila většina pracovníků sociálního odboru a také pracovnice KC J. J. Pestalozziho.
Záměrem setkání bylo hledání způsobů (metod, technik, postupů, přístupů, opatření apod.) pro dosažení hlavních cílů programu (zlepšení sociálních dovedností u cílové skupiny dětí s projevy „predelikventního chování“ a současně vytvoření standardů pro budoucí pravidelné ověřování jeho výsledků.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie