Měl štěstí

Dne 5.6. v podvečer ověřovala hlídka oznámení o zaparkovaném vozidle, které samovolně ujelo do křižovatky. Strážníci zjistili a následně kontaktovali majitele, který se dostavil na místo, vozidlo „přeparkoval“ a řádně zabezpečil. Ke škodám na majetku ani k ohrožení zdraví osob naštěstí nedošlo.