"Cesta ke svobodě" jako součást emocionální výchovy na Obchodní akademii ve Svitavách

Dne 14.6.2012 se pro studenty druhých ročníků Obchodní akademie ve Svitavách uskutečnila přednáška koordinátora prevence s názvem Cesta ke svobodě.
Záměrem přednášky bylo podnítit studenty k přemýšlení o problematice návykových látek a jejich dopadech do našeho života. Jako prostředek tzv. emocionální formy výchovy byly využity fotografie profesora Jindřicha Štreita, celosvětově uznávaného dokumentárního fotografa a pedagoga. V doprovodu k fotografiím směřoval přednášející u studentů především k vytvoření vlastního postoje k problematice drog nebo ostatním projevům závislostí.
Na závěr setkání použil úryvek z předmluvy k cyklu Cesta ke svobodě od profesora Tomáše Halíka, jenž je velmi blízko jeho osobnímu chápání tohoto problému. Zní takto:

"Člověk, kterého droga připravila o vše, včetně jeho lidské důstojnosti, svobody a pravdivosti, zapletený do lží a iluzí o sobě samém, je nejchudší mezi chudými"...


Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Pavlína Zemanová, studentka OA a VOŠE Svitavy

Fotogalerie