Slavnostní ocenění studentů v rámci projektu Mentorská asistence

Dne 14. 6.2012 se za účasti vedení města v obřadní síni města Svitavy uskutečnilo slavnostní ocenění studentů – mentorů, kteří působili v projektu města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Setkání se odehrálo ve velmi slavnostní atmosféře za doprovodu hudebníků Základní umělecké školy ve Svitavách, kteří pro mentory připravili krásné skladby ze svého repertoáru.
Projekt s názvem Mentorská asistence vznikl z podnětu Pedagogicko-psychologické poradny ve Svitavách. V současnosti je uskutečňován druhým rokem a vzhledem k výsledkům je zřejmé, že se z projektu stane dlouhodobý program podpory a pomoci.
Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení, výjimečně chování a u dětí se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem je výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“, zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě a regionu nebo příspěvek k sanaci některých rizikových nebo ohrožených rodin.
Cílovou skupinu tvoří žáci svitavských základních škol s poruchami učení a chování nebo s problémy v učebním procesu. Do projektu bylo ve školním roce 2011/2012 zapojeno téměř 50 dětí. S dětmi pracovalo 40 studentů středních škol. Na systematickou práci probíhající každý den v týdnu od 14 do 17 hodin dohlíželo v pozicích tzv. průvodců mentorů více než 10 profesionálů a dobrovolníků z neziskových organizací – Krizového centra J. J. Pestalozziho a občanského sdružení Bonanza. Jednalo se zejména o psychology, pedagogy nebo sociální pracovníky. Zázemí pro mentoring bylo zajištěno v prostorách centra Fabrika a v krizovém centru J. J. Pestalozziho. Do projektu byli aktivně zapojeni také pedagogové všech svitavských škol. Podíleli se zejména na vytipování dětí a v průběhu roku komunikovali s mentory a přispívali k hledání efektivních technik práce s žáky. Mentoři i průvodci mentorů pravidelně komunikovali s rodiči, nezřídka se stávalo, že se rodiče účastnili přímo mentoringu v učebnách. Pro žáky tak vznikalo velmi příznivé a motivační prostředí, které je hnalo kupředu. Vyhodnocení projektu zabezpečuje prostřednictvím velmi podrobného komparativního dotazníku zkoumajícího vývoj změny v motivaci ke vzdělávání zástupce pedagogicko-psychologické poradny. V průběhu roku jsou pro mentory připravovány odborné semináře a pravidelné supervize. Úspěch projektu však spočívá především na osobním přístupu, znalostech, dovednostech a kreativitě studentů – mentorů. Nás profesionály často překvapovali svojí důmyslností a hledáním nových technik a postupů. Jejich práce byla velmi inspirativní, zasahovat do ní jsme museli pouze zcela výjimečně…
Finančně je projekt hrazen z grantového programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Nejedná se však o žádné vysoké finanční prostředky, většina činností má spíše formu dobrovolnictví a skutečné pravidelné a dlouhodobé pomoci vedené k budoucí samostatnosti dětí a vytvoření vztahu k učení. Ministerstvo vnitra současně vyjádřilo zájem o vytvoření metodiky projektu tak, aby byl přenositelný i do jiných měst.

Seznam mentorů ve školním roce 2010/2011: Michaela Foretová, Lucie Kotalová, Miluše Mantlíková, Miriam Merkudová, Veronika Sklenářová, Jan Šamalík, Denisa Andrlíková, Veronika Bencová, Josef Bilanský, Alžběta Bečková, Tereza Dufková, Pavlína Graciasová, Ondřej Hapala, Magdalena Havířová, Denisa Janáčková, Elisabeta Jánská, Aneta Jarešová, Mirek Klimeš, Markéta Kliková, Lucie Köslerová, Anežka Kovářová, Petr Langr, Jolana Moravcová, Patricie Moravcová, Dominika Motyčková, Daniela Myšková, David Nekvinda, Natálie Reitschmiedová, Michal Sláma, Klára Škrancová, Alena Vraspírová, Břetislav Vévoda, Ilona Zahálková, Andrea Zatočilová, Denisa Andělová, Petra Pešlová, Renata Prudká, Zuzana Vojtová, Jan Mertl a Anna Peňázová.

Za skupinu realizátorů projektu: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí MěÚ Svitavy

Fotogalerie