Prezentace Systému včasné intervence pro ředitele ZŠ a MŠ ze Žiaru nad Hronom

Dne 22.6.2012 se v kavárně v parku Jana Palacha - Informačním centru Oskara Schindlera ve Svitavách uskutečnila přednáška a následná výměna zkušeností s prací s žáky s poruchami chování pro členy delegace pedagogů ze Žiaru nad Hronom. Jednalo se o ředitele základních, mateřských škol a domu dětí a mládeže. Kromě pedagogických pracovníků z partnerského města se setkání účastnili také někteří ředitelé školských zařízení ve Svitavách. Akce byla pořádána Odborem školství a kultury MěÚ Svitavy pod záštitou Mgr. Jiřího Brýdla, člena Rady Pardubického kraje.
Na setkání prezentovali pilotní projekt Systém včasné intervence Mgr. Ferdinand Raditsch, pracovník Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra a PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy. V následné diskusi si všichni přítomní vyměnili zkušenosti s prací s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo z realizace řady preventivních programů. Důležitou součástí setkání byla také předání zkušeností s lektory pro nové preventivní a výchovně-vzdělávací programy.
V sobotu pedagogové ze Žiaru navštívili Dům na půl cesty Květná Zahrada v obci Květná, kde se seznámili s činností intervenčního a resocializačního zařízení, kde v současnosti působí 14 klientů, kteří se adaptují na život v komunitě.
Setkání přispělo k rozšíření informací o preventivním práci v partnerských městech.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Svitavy

Fotogalerie