Den IZS 2012

Dne 27.6.2012 se od 8:30 do 13:00 hodin v areálu HZS v ulici Olbrachtova uskutečnil tradiční Den složek integrovaného záchranného systému (IZS). Kromě stálých pořadatelů - Hasičského záchranného sboru Svitavy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, města Svitavy, Městské policie Svitavy a Oblastního spolku ČČK se tentokrát jednalo i o prezentaci dalších partnerů složek IZS - obec Vendolí, Místní akční skupinu Svitava, Regionální školu obnovy venkova Koclířov (RŠOV), Občanské sdružení Bonanza a Krizové centrum J.J.Pestalozziho.
Pro cca 1,5 tisíce návštěvníků, převážně dětí z mateřských, základních a některých středních škol ze Svitav a regionu byly v areálu připraveny kromě tradičních technických prezentací vozidel a vybavení také ukázky výcviku služebních psů Policie ČR, ukázky transportu zraněných osob z výškové budovy specialisty HZS a jejich ošetření zdravotnickou záchrannou službou, zásah složek IZS při dopravní nehodě s praktickou ukázkou vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a ošetření přímo na místě.
Mezi stálé ukázky patří již několik let kamerový a monitorovací systém Městské policie Svitavy nebo zařízení na měření rychlosti vozidel městské nebo republikové policie. K vidění bylo i moderní vozidlo PČR sloužící k odhalování tzv. silničních pirátů.
OS ČCK s dětmi procvičil základní prvky pomoci při zranění. Besip předvedl simulátor nárazu při dopravní nehodě, simulátor řízení automobilu nebo motocyklu, s dětmi procvičil poznávání dopravních značek, vybavení jízního kola, situace v silničním provozu nebo zabezpečovací zařízení vozidel, ochranné prvky a dětské sedačky.
MAS Svitava ve spolupráci s obcí Vendolí a RŠOV se zaměřili na ekologickou výchovu a hry pro rozvoj pohybu, pozornosti nebo tvořivosti.
Občanské sdružení Bonanza a KC Pestalozzi se věnovaly rozvoji tvořivosti, využití volného času dětí v areálu i mimo něj, poskytnutí základních rad s problémy ve škole, s kamarády, v rodině nebo ve volném čase. Velký zájem byl o taneční simulátory spolupracující s počítači, ale vyžadujícími pozornost a koordinaci pohybů.
U všech stánků partnerů IZS si děti mohly vlastnoručně zhotovit nejrůznější výrobky z připravených materiálů a získat nerůznější odměny nebo drobné sladkosti.
Na závěr dne si mohly děti zařádit při tzv. "pěnovém útoku".

Akce splnila cíle organizátorů. Všem pořadatelům děkujeme za vzornou organizaci všech ukázek.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie