Terapeutický pobyt občanského sdružení KLUS

Od pátku do neděle ve dnech 22. - 24. 6.2012 proběhl již 8. ročník setkání KLUSů v rekreačním středisku Vesmír v Budislavi u Litomyšle, který jako obvykle uspořádal svitavský KLUS. Na tento kemp každoročně přijíždějí lidé usilující o střízlivost z různých koutů naší země. Mnozí z nich prošli ústavní léčbou, jiní ambulantní,všechny však spojuje jejich abstinence. Mnozí na tento sraz přivezli i své rodinné příslušníky, včetně dětí. Celý víkend provázel terapeutický program, který byl tentokrát zaměřen na zážitkovou terapii. Nejprve jednotlivé KLUSY prezentovaly svoji činnost. Následující terapeutický program byl zaměřen na projevování důvěry a odpovědnosti, když všichni se zavázanýma očima absolvovali výlet do neznáma a své pocity a dojmy měli vyhodnotit následující ráno. Pak následoval volný program, kdy jsme se blíže seznamovali, hovořili o svých životech, co se nám daří a nedaří a zpívali jsme za doprovodu kytar a jiných hudebních nástrojů.
V sobotu po snídani účastníci pochodu se zavřenýma očima vyprávěli své zážitky a hovořili o svých pocitech. V další terapeutické technice jsme se pomocí přírodnin učili "dávat a přijímat". Odpoledne někteří navštívili zámek a muzeum kol v Nových Hradech, jiní absolvovali výšlap do Toulavcových maštalí, další zhlédli kaňon Pivnice a ostatní relaxovali. Pak jsme společnými silami připravili dříví na táborový oheň, při kterém jsme pod vedením Árona spálili démona alkoholu. V družné zábavě jsme si opékali chutné buřtíčky a hrálo se a zpívalo až do ranních hodin.
V neděli dopoledne pokračoval terapeutický program, při kterém se každý podělil o nejsilnější zážitek z tohoto víkendu. V každém utkvěl nějaký hluboký pocit. Abychom si všichni odvezli z tohoto víkendu pocit sounáležitosti a aby nám hloubka prožitých zážitků dlouho vydržela utvořili jsme všichni kruh, jehož síla a energie nám bude pomáhat v následujícím období abstinence. Po obědě jsme se uvedli rekreační objekt do původního stavu a mnohdy i se slzami v očích při vzájemném objetí jsme se loučili a rozjížděli do svých domovů se slibem, že za rok přijedeme znovu.

Zpracovali (text i foto): Jaromír a Dana Křemenákovi, KLUS Svitavy

Fotogalerie