Řidičské průkazy a digitální tachograf

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, Dvořákova 2176/3, Svitavy
(budova vedle parku Jana Palacha), dveře č. 1,34
Úřední hodiny:

PO a ST  7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00 
ÚT – 7:30 - 11:30
PÁ – 7:30 - 11:00

Možnost objednání on-line:
Čtvrtek: 7:30 - 11:00
Pátek: 12:00 - 13:30

O vydání či změnu dokladu lze požádat na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností v celé ČR – kde si zažádáte, tam si průkaz také vyzvednete.

Platí ale výjimka, kdy je třeba žádat v místě trvalého bydliště – při odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení a podmínění oprávnění a pod.

Při vyřízení dokladu budete potřebovat:

VÝMĚNA ŘP

 1. stávající řidičský průkaz + OP nebo cestovní pas
 2. pokud se jedná o výměnu ze zákona – bez poplatku, jinak poplatek 200,- Kč
 3. vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů, poplatek 700,- Kč

VYDÁNÍ ŘP (po absolvování autoškoly a vykonání zkoušky)

 1. „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ potvrzená zkušebním komisařem
 2. kladný zdravotní posudek
 3. OP nebo cestovní pas
 4. poplatek 200,-Kč
 5. při rozšíření lze vydat ŘP v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů, poplatek 700,- Kč
 6. plná moc v zastoupení (úředně ověřená)

MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

 1. platný průkaz totožnosti (OP nebo cestovní pas)
 2. řidičský průkaz
 3. 1ks průkazová fotografie
 4. poplatek 50,- Kč

Je doporučen při výjezdu do zahraničí a nutný do mimoevropských zemí a nečlenských států EU.

PROFESNÍ PRŮKAZ

 1. potvrzení o absolvování pravidelného školení řidičů
 2. řidičský průkaz
 3. OP nebo cestovní pas

Od 19. 1. 2013 je vydáván řidičský průkaz nového typu, ve kterém je vyznačena informace o profesním způsobilosti harmonizovaným kódem 95.

DIGITÁLNÍ KARTA ŘIDIČE

 1. řidičský průkaz
 2. OP nebo cestovní pas
 3. digitální karta řidiče (pokud je již vydána)
 4. poplatek 700,- Kč

DIGITÁLNÍ KARTA VOZIDLA

 1. originál živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (který není starší 3    měsíců)
 2. digitální karta vozidla (pokud je již vydána)
 3. poplatek 700,- Kč

Výše poplatků je uvedena u jednotlivých případů. Vybírají se v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na podatelně MěÚ Svitavy, Dvořákova 2176/3.

KONTAKT NA PRACOVNICE NA AGENDĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ:

Michaela Rybáková, tel. 461 550 473, michaela.rybakova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Petra Ondříčková,   tel: 461 550 476, petra.ondrickova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Vedoucí odboru: Bc. Jana Šneková, tel. 461 550 460, jana.snekova[zavinac]svitavy[tecka]cz

NÁVOD BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN:

02.07.2018