Vyhrožování

Dne 20.7. v podvečer šetřila hlídka oznámení o chybějící závoře, jenž byla nově instalována na příjezdu k poldru v Lačnově a o vozidle, které tudy projelo k zahradám. Oznamovatel strážníkům na místě sdělil, že v průběhu dne zde odborná firma instalovala závoru bránící neoprávněnému vjezdu vozidel. On je pověřen, na základě povolení a v odůvodněných případech, závodu odemknout. Poté strážník kontaktoval řidiče vozidla, jehož auto v úseku stálo. Tento uvedl, že přijel již dopoledne a žádná závora na příjezdu nebyla. Nyní s vozidlem odjet nemůže, neboť požil alkohol. Mezitím se dostavil oznamovatel, který strážníky přivolal. Muž oznamovatele začal verbálně urážet a vyhrožovat. Strážník situaci na místě zklidnili. O události sepsal úřední záznam a záležitost předal PČR k dalšímu šetření.