Porušení vyhlášky

Dne 19.8. v časovém rozmezí 02:00-04:15 hod. zaměřili strážníci svoji pozornost na kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky města o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Ze sedmi kontrolovaných provozoven, jež byly v době kontroly v provozu, zjistili strážníci závady ve čtyřech případech. Věc bude řešit příslušný správní orgán.