Hledání míry mezi obtížností a tolerancí

V průběhu noční služby z 25. na 26.8.2012 řešili strážníci opět několik stížností. Ještě před sedmou hodinou večer ověřovala hlídka oznámení o neohlášené hudební produkci u restaurace „Na Kopečku“, když tentokrát hudební skupina hrála na podiu upraveném z návěsu nákladního automobilu. Vzhledem k tomu, že řidič při zaparkování porušil zákon o provozu na pozemních komunikacích, vyřešili strážníci přestupek na místě uložením blokové pokuty. Informaci o hudební produkci předali následně odboru školství a kultury MěÚ. Další stížnosti se týkaly rušení nočního klidu. Před půlnocí si stěžovala obyvatelka panelového domu na hlučnou mládež na dětském hřišti. O půlnoci pak občan na nadměrný hluk související s akcí v hudebním klubu a následovala stížnost na „mejdan“ v zahrádkářské kolonii, když reprodukovaná hudba nenechala spát obyvatele přilehlého bytového domu. Všechny stížnosti hlídka vyřešila a dohlédla aby nedocházelo k dalšímu narušování veřejného pořádku.