Krizové a havarijní orgány města

Bezpečnostní rada města Svitavy

Bezpečnostní rada je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace. Její vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb., § 21, 24 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 8, 9. Bezpečnostní rada vyhodnocuje stávající stav, připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a stanovuje úkoly na pravidelných jednáních, které se konají nejméně 2x ročně.

 

Složení BRM – uvedeno jméno, příjmení, funkce a telefon do zaměstnání
Mgr. David Šimek – starosta města Svitavy 461 550 300
Pavel Čížek – místostarosta města Svitavy 461 550 303
Bc. Lubomír Dobeš – tajemník MěÚ Svitavy 461 550 302
plk. Mgr. Libor Bauer – KŘ policie Pardubického kraje, vedoucí ÚO Svitavy 974 578 221
plk. Ing. Oldřich Jedlička – HZS Pardubického kraje, ředitel ÚO Svitavy 950 575 120
Ing. Tereza Vrbková – tajemník bezpečnostní rady, odbor vnitřní správy MěÚ Svitavy 461 550 406

Povodňová komise ORP Svitavy

Povodňová komise je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností Svitavy a v tomto správním obvodu zabezpečuje činnost. Povodňová komise ORP je zřízena v souladu se zákonem 254/2001 Sb., § 79.

Povodňová komise města Svitavy

Povodňová komise je povodňovým orgánem města Svitavy a zde zabezpečuje činnost. Povodňová komise města je zřízena v souladu se zákonem 254/2001 Sb., § 78.

Složení obou povodňových komisí je identické a jejich členy jsou :
Předseda:
Mgr. Šimek, David T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy 461 550 300
Místopředseda:
Ing. Čížek, Pavel T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy 461 550 303
Bc. Dobeš, Lubomír MěÚ Svitavy, T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy 461 550 302
Tajemník:
Ing. Antoš, Marek MěÚ Svitavy, T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy 461 550 240
Členové
npor. Bc. Bednář, Rostislav T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 461 550 340
Ing. Bílá, Kamila T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy 461 550 255
Ing. Horký, Petr Technické služby města Svitavy 461 535 273
plk. Ing. Jedlička, Oldřich HZS - územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy 950 575 020
Ing. Košňar, Václav MěÚ Svitavy, T.G.Masaryka 35, 568 02 Svitavy 461 550 250
Lédl, Petr T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 721 851 194
Ing. Mohelská, Eliška Povodí Moravy, s.p. - provoz Blansko 516 414 961
Ing. Vrbková, Tereza Městský úřad Svitavy 461 550 406
npor. Bc Zehnálek, Martin Purkyňova 1907/2, 568 02 Svitavy 601 313 974


Krizový štáb

Krizový štáb města Svitavy je pracovní orgán starosty k řešení krizových situací na území správního obvodu města Svitavy. Krizový štáb svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

Členy krizového štábu jsou členové bezpečnostní rady, vedoucí pracovních skupin krizového štábu, zástupci složek IZS a odborníci s ohledem ne druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.