Složky Integrovaného záchranného systému

Integrovaný záchranný systém (IZS) – je koordinovaným postupem jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. IZS specifikuje zákon č. 239/2000 Sb. v posledním platném znění. IZS se člení na základní složky (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotní záchranná služba a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí jednotkami PO) a ostatní složky, které při řešení mimořádné události poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.

Hasičský záchranný sbor ČR

http://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje-menu-integrovany-zachranny-system.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/jednotky-po-961839.aspx
Základním poslání HZS je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS tvoří generální ředitelství HZS a hasičské záchranné sbory krajů.
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje má sídlo v Pardubicích, ul. Teplého 1526, ředitelem je plk. Ing. Miroslav Kvasnička, tel. 950 570 020.
Územní odbor Svitavy HZS Pardubického kraje a stanice HZS Svitavy sídlí na adrese Olbrachtova 37, Svitavy, ředitelem ÚO je plk. Ing. Oldřich Jedlička, tel. 950 575 020, velitelem stanice HZS Svitavy stanice mjr. Ing. Milan Radiměřský, tel. 950 575 197. Tísňová linka je 150.
Město Svitavy zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Svitavy kat. JPO II/1, která má 12 členů s danou dobou výjezdu do 5 minut. Velitelem jednotky je Petr Lédl, tel. 721 851 194. Jednotka sídlí ve Svitavách, ul. Požární 2.
http://www.jsdh.svitavy.cz 

Policie ČR

http://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=vc&nid=274&docid=22462&num=5
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje sídlí v Pardubicích, Na spravedlnosti 2516. Ředitelem je plk. Mgr. Jan Švejdar, tel. na ústřednu je 974 566 111. Ve Svitavách je vedoucím Územního odboru PČR Svitavy plk. Mgr. Libor Bauer (Purkyňova 2, tel. 974 578 231) a vedoucí Obvodního oddělení PČR Svitavy npor. Bc. Rostislav Bednář (Vrchlického 44, tel 974 578 651).

Zdravotnická záchranná služba

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/
Zřizovatelem ZZS je Pardubický kraj. Oblastní středisko ZZS Svitavy sídlí na adrese Kollárova 2201/9 Svitavy, ředitelem je MUDr. Igor Paar, tel. 461 753 600, tísňová linka je 155. Výjezdové místo je Nemocnice Svitavy.

Ostatní složky IZS

Městská policie Svitavy, sídlo T. G. Masaryka 5/35, velitel MP SY je Karel Čupr, tel. 467 550 340, tísňová linka je 156.
http://www.svitavy.cz/cs/m-70-mestska-policie/
Armáda ČR – 20. krajské vojenské velitelství Pardubice – Pardubice Hůrka 1100. Ředitel a zároveň velitel posádky Pardubice je plk. gšt. Ing. František Hlaváček, tel. 973 243 200.
www.army.cz

Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby ( např. havarijní služba VČE a.s., VČP a.s., VHOS a.s., apod.)
Orgány ochrany veřejného zdraví
Neziskové organizace a sdružení občanů
Humanitární a charitativní organizace
Další sdružení, organizace, sbory a vyčleněné síly a prostředky právnických a fyzických osob.