Seznam volebních okrsků ve městě Svitavy

Ve městě Svitavy je celkem 18 volebních okrsků.

Sídla volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1
budova Multifunkčního centra Fabrika
Svitavy, Wolkerova alej č.o. 18

Volební okrsek č. 2
budova Základní školy
Svitavy, ulice Riegrova č.o. 4

Volební okrsek č. 3
budova Speciální školy
Svitavy, ulice Milady Horákové č.o. 44

Volební okrsek č. 4
budova Gymnázia
Svitavy, ulice Sokolovská č.o. 1

Volební okrsek č. 5
budova  Gymnázia
Svitavy, ulice Sokolovská č.o. 1

Volební okrsek č. 6
budova Lesů České republiky
Svitavy, Vančurova  č.o. 1

Volební okrsek č. 7
budova Základní školy
Svitavy, ulice T. G. Masaryka č.o. 27

Volební okrsek č. 8
budova Regionálního sdružení sportů
Svitavy, ulice Kapitána Nálepky č.o. 39

Volební okrsek č. 9
budova Střední zdravotnické školy
Svitavy, ulice Purkyňova č.o. 9

Volební okrsek č. 10
budova internátu Středního odborného učiliště
Svitavy, ulice Brněnská č.o. 28

Volební okrsek č. 11
budova Domu s pečovatelskou službou města Svitavy
Svitavy, ulice Felberova č.o. 31

Volební okrsek č. 12
budova Základní školy
Svitavy, ulice Felberova  č.o. 2

Volební okrsek č. 13
budova Základní školy
Svitavy, ulice Felberova  č.o. 2

Volební okrsek č. 14
budova Mateřské školy Svitavy,
Svitavy, ulice Marie Majerové č.o. 13

Volební okrsek č. 15
budova Základní školy
Svitavy, ulice Zadní  č.o. 50

Volební okrsek č. 16
budova Mateřské školy Svitavy,
Svitavy, ulice Marie Majerové č.o. 13

Volební okrsek č. 17
budova Základní školy
Svitavy, ulice Felberova  č.o. 2

Volební okrsek č. 18
budova Městského úřadu Svitavy
Svitavy, ulice Dvořákova č.o. 3