Stížnosti na hluk

V průběhu štědrovečerní noci z 24. na 25.12. řešili strážníci dvě stížnosti na rušení nočního klidu. V prvním případě se jednalo o soukromou oslavu v jednom z bytů, která rušila ostatní obyvatele domu. Druhá stížnost se týkala hlasité hudební produkce vycházející z diskotéky. Po zákroku strážníků se již stížnosti neopakovaly. O veřejné hudební produkci a s ní související stížností byl informován příslušný odbor MěÚ Svitavy.