Rušení nočního klidu štěkotem psa

Dne 25.1 v 0:15 hod. ověřovala hlídka stížnost na rušení nočního klidu štěkajícím psem. Rušení nočního klidu se skutečně potvrdilo. Strážníci pořídili zvukový záznam a jelikož na místě majitele nezastihli, dořešili záležitost až v průběhu dne. Chovateli uložili blokovou pokutu.