Vyšetřovací místnost pro děti

14Úno2013

Dne 14. února proběhl v budově Územního odboru Policie ČR ve Svitavách během dopoledne slavnostní akt. Za účasti starosty města Davida Šimka, zástupců justice, státního zastupitelství a odboru sociálně právní ochrany dětí, byla přestřižena páska, jež otevřela vstup do nově vybudovaných prostor. Jde o speciální výslechovou místnost určenou pro výslechy dětí, které se staly oběťmi nebo svědky trestných činů. Zároveň bude tato místnost sloužit i pro výslechy obětí domácího násilí, obětí sexuálních trestných činů a budou zde vyslýcháni i senioři.

Na Pardubicku byly v rámci projektu zbudovány dvě speciální výslechové místnosti, jedna vznikla v budově Krajského ředitelství Pardubického kraje a druhá ve Svitavách. Spádově bude výslechová místnost sloužit i pro komisaře služby kriminální policie a vyšetřování z Ústí nad Orlicí.

Zřídit takovou speciální výslechovou místnost pro potřeby Policie ČR a odborů sociálně právní ochrany dětí je jednou z priorit Strategie prevence kriminality pro léta 2012 – 2015.

Projekt byl spolufinancován Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje a Krajským úřadem Pardubického kraje.

Vybavení místnosti se vymyká běžnému vybavení policejní kanceláře. Je důležité, aby prostředí v dítěti vyvolávalo pocit bezpečí. Proto je výslechová místnost zbudována tak, aby vytvářela domácí prostředí, v němž se budou oběti, či svědkové trestné činnosti cítit lépe a snadněji pak mohou komunikovat s vyšetřovatelem. Kromě pohodlného nábytku tu jsou pro děti loutky, hračky a stěny zdobí malované obrázky.

Při provádění výslechu dítěte je třeba mít neustále na paměti, že dítě, které prožilo nebo vnímalo delikt, je touto trestnou činností silně zasaženo. Prioritou všech, kteří se podílejíc objasnění trestného činu musí být snaha, aby dítě na negativní zážitek co nejdříve zapomnělo, a proto by měl být výslech u dětí mladších 15 let proveden pouze jedenkrát.

Finanční rozpočet výslechové místnosti ve Svitavách stál přibližně 400 tis. Kč. Na jeho financování se podílelo MV ČR částkou 345 tis. Kč a z rozpočtu Pardubického kraje se jednalo o částku 55 tis. Kč.


nprap. Anna ŠTEGNEROVÁ
vrchní inspektor

 

Fota: Zuzana Pustinová

Datum: 14.2.2013

Fotogalerie