Slavnostní podpis dohod v rámci projektu s názvem: Systém včasné intervence Svitavy

Dohodu na svitavské radnici dne 27. 10. 2004 podepsali statutární zástupci jednotlivých subjektů zapojených do tohoto projektu. Konkrétně se jednalo o: Václava Koukala, starostu města Svitavy, JUDr. Renátu Veseckou, krajskou státní zástupkyni - Krajské státní zastupitelství Hradec Králové, Mgr. Pavla Šterna, ředitele Probační a mediační služby ČR, Plk. Mgr. Pavla Janečka, zástupce ředitele PČR správy VČK Hradec Králové, JUDr. Bohumila Kotalu, předsedu Okresního soudu ve Svitavách.

Podpisů dohod se zúčastnila také ředitelka Odboru prevence kriminality MVČR Mgr. Jitka Gjuričová, další zástupci smluvních stran, členové komise prevence kriminality Rady města Svitavy a další hosté.

Datum: 27.10.2004

Fotogalerie