Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy

Cíle projektu:

Cílem projektu je komplexní vyřešení regenerace významných ploch veřejné zeleně v intravilánu a částečně extravilánu města, vysazení doprovodné zeleně podél vybraných cest a založení nové zeleně v prostoru území ekologické stability. Regenerace i nové zakládání zeleně klade důraz na používání běžně se v okolí vyskytujících druhů dřevin, aby výsledný vzhled působil přirozeně a vytvářel pocit prostoupení okolní přírody do středu města.

Popis projektu:

Technické služby města průběžně ošetřují veřejnou zeleň podle dlouhodobého ozdravného programu, ale především podle dostupného rozpočtu, který je cca 300 – 350 tisíc korun ročně. Výrazná dotační podpora umožní zkrátit dobu intenzivního zásahu do veřejné zeleně, zejména ošetření stromů a výsadeb na tři roky.

Postupná regenerace vychází ze zpracované dendrologické studie provedené na všech veřejných plochách patřících městu Svitavy a z projektové dokumentace popisující ozdravné zásahy do těchto vymezených ploch.

Přehled řešených ploch – 1. část
Přehled řešených ploch – 2. část
Souhrn nových výsadeb

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady projektu 21 000 000.- Kč, z nichž cca 20 % financováno z rozpočtu města Svitavy, 80 % z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2013 - 2016

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Škrabal                 Dotační management: Ing. Jiří Škrabal

Dotační program: