Mimořádně se sešli zastupitelé 22. 4. 2004 - schválili studii zástavby volného prostranství naproti Ottendorferovu domu ing. arch. Svojanovského

Datum: 22.4.2004

Fotogalerie