Nový zpravodaj Odboru prevence kriminality MV ČR - Prevence do každé rodiny

Město Svitavy od roku 1998 úzce spolupracuje s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Svitavy využívají nejen velmi podrobné metodiky, konkrétních programů, projektů nebo opatření jako příkladů dobré praxe, ale současně také řady dotačních programů MV ČR. Činnost profesionálů na odboru prevence je pro nás také významnou motivací pro naši další činnost.
Jednou z nových aktivit Odboru prevence kriminality MV ČR je elektronický zpravodaj s názvem "Prevence do každé rodiny". Se svolením kolegů budeme na webových stránkách města zveřejňovat kompletní podobu tohoto zpravodaje. Jsme přesvědčení, že v něm naleznete mnoho užitečného pro svoje vlastní bezpečí nebo bezpečí svých rodin. Zpravodaj bude zveřejňován na webových stránách prevence v sekci Poradenství (všechny výtisky) a v aktualitách vždy nejnovější číslo.
Na úvod uvádíme kompletní předmluvu nového zpravodaje tak, jak ji představila ředitelka Odboru prevence kriminality MV ČR Mgr. Jitka Gjuričová.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy


"Vážení přátelé,
zasíláme vám nový zpravodaj „Prevence do každé rodiny“. Jedná se
o pokračovatele Informačního servisu prevence kriminality, který byl
odborem prevence krimianlity vydáván od roku 1996. Doposud jsme ho
zasílali jen omezenému počtu čtenářů. Nyní, díky rozvíjejícím se informačním
technologiím, máme možnost rozšířít jejich okruh např. o obce,
města, širší okruh odborníků a zejména o občany samotné.
Z přehledu registrovaných trestných činů i z řady rozhovorů víme, že
mnoho z nás nedokáže využívat ani těch nejjednodušších metod ochrany
před trestnou činností. Lidé si nezabezpečují majetek, nechovají se
bezpečně tam, kde se mohou setkat s nejrůznějšími riziky - kde se mohou
stát oběťmi trestných činů, které pak v mnohých případech mohou
dlouhodobě ovlivňovat kvalitu jejich života. Proto upravujeme i obsah
nového zpravodaje. Budeme přinášet zejména takové informace, které
mohou občané využívat ke své ochraně před trestnými činy a zvyšovat
svůj pocit bezpečí. Chceme informovat o novinkách v oblasti technického
zabezpečení a poskytovat další informace uplatnitelné v běžném
životě. Uvítáme i vaše příspěvky, zkušenosti, nápady a doporučení, jimž
se budeme podrobně věnovat, nebo je případně využijeme jako téma do
diskusního fóra. Budeme moc rádi, když se vám bude newsletter líbit,
bude pro vás užitečný a budete ho šířit dál v souladu s jeho názvem.
Ideální by bylo, kdyby se dostal do každé rodiny.
Na závěr si vás dovoluji upozornit na nový web, na němž se toho o prevenci
dozvíte mnohem víc - www.prevencekriminality.cz."

Mgr. Jitka Gjuričová,
ředitelka odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra

 

Zpravodaj: Květen

Fotogalerie