Další setkání v "Klubíku"

Ve středu 15.5.2013 proběhlo v multikulturním centru Fabrika v tomto roce již po čtvrté setkání s romskými matkami v tzv. sociálně vzdělávacím klubu. Setkání pořádají Terénní programy Svitavy.
Terénní programy jsou součástí Individuálního projektu Pardubického kraje a zaměřují se na podporu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v kraji. Mají za cíl podpořit romské osoby v začleňování do běžných životních aktivit.
Součástí projektu je prostor pro společné setkávání romských žen, na kterém by se učily nové nebo by procvičovaly známé techniky ručních prací – šití, drátkování, pletení košíků, které by následně mohly uplatnit v domácnosti. Zároveň jsme skupinu chtěli podpořit v dalším vzdělávání o sociálních tématech. V minulosti jsme se zaměřili na téma sKaret a jejich zavádění, kde jsme řešili také problematiku zaměstnávání osob s minimální kvalifikací. Tématem čtvrtého setkání byly dluhy a exekuce. Sociální pracovnice se zaměřila převážně na prevenci neuváženého půjčování peněz a nesplácení dluhů. Návštěvnice projevily zájem o informace o průběhu nařízené exekuce, společném jmění manželů, dědictví a převážně také o srážkách ze mzdy a obranu proti exekuci.

Výsledkem ručních prací byly krásné hračky na fotografiích.

Zpracovala: Mgr. Markéta Pavlíková,terénní sociální pracovnice

Fotogalerie