Technologické centrum ORP Svitavy včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP

Registrační číslo projektu:
CZ.1.06/2.1.00/06.06738

Cíle projektu:

Technologické centrum ORP Svitavy posílí infrastrukturu informačních a komunikačních technologii (ICT), podpoří standardizaci informačních systémů obcí ve správním obvodu a zajistí potřebnou úroveň služeb.

Termín realizace:
03/2011 – 03/2013

Celkové náklady na projekt:
4.064.211,- Kč

Dotační titul:
Integrovaný operační program pro období 2007-2013

Oblast podpory:
6.2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Garant:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Poskytnutá dotace z EU:
2.957.026,- Kč (85 % způsobilých výdajů)

Současný stav:
Projekt ukončen 31.3.2013, v současné době provozní fáze.

Pozn.:
Dotace bude uvolněna až po dokončení na základě Žádosti o proplacení výdajů projektu a po prokázání skutečné výše uznatelných výdajů.

Projekt „Technologické centrum ORP Svitavy včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Šance pro Váš rozvoj“

Dotační program:

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop