Krádež dítětem

Dne 18.5.2013 v odpoledních hodinách byli strážníci přivoláni do OD Kaufland, kde se dopustilo dítě krádeže bonbónů. Děvče předali strážníci matce v místě bydliště a informovali sociální odbor MěÚ.