Charita vyhlásila finanční sbírku

03Črv2013

Ničivé povodně zasáhly počátkem června 2013 velké území Čech, ale i okolních států.

V neděli 2. června vyhlásila Charita veřejnou sbírku a DMS na pomoc obětem povodní.

Přispívat lze stále na:

Sbírkové konto Charity ČR
číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny
VS 906 - Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)

Dárcovské konto Charity ČR
číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny
VS 906 - Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)

Dárcovská SMS
DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

 

Bližší informace najdete také na:

http://www.charita.cz/

http://www.acho.caritas.cz/

 

Dagmar Pauková

 

Zuzana Pustinová

Soubory ke stažení