Povinnost provozovatelů fotovoltaických elektráren

11Črv2013

     Upozoňujeme, že u fotovoltaických modulů dodaných na trh před 1. lednem 2013 mají provozovatelé fotovoltaických elektráren zákonnou povinnost uzavřít smlouvu s akreditovaným provozovatelem systému pro nakládání s odpadními elektrozařízeními na financování odběru a následnému zpracování těchto fotovoltaických modulů. Tuto povinnost musí provozovatelé splnit nejpozději do 30. června 2013.

 

Michal Nedoma, OŽP

 

Zuzana Pustinová