Supervize k projektu Asistent prevence kriminality ve Svitavách

Dne 11.6.2013 se v prostorách velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila v rámci projektu Asistent prevence kriminality ve Svitavách pravidelná supervize, kterou jako odborná lektorka vedla JUDr. Radka Medková, která v minulosti pracovala jako právnička v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, následně ve Fakultní nemocnici v Motole a v České národní bance. Je rovněž absolventkou a lektorkou výcviků v mediaci, facilitaci a vyjednávání. Právě facilitace, mediace a preventivní činnost je základem práce asistenta prevence kriminality ve Svitavách.
Supervize se kromě asistenta prevence kriminality a mentorora účastnili také někteří strážníci a sociální pracovnice, kteří s asistentem pravidelně spolupracují. Součástí supervize byl i výklad a diskuse nad některými ustanoveními trestního zákona nebo dalších právních norem.
Společné setkání přispělo k rozšíření znalostí účastníků a také k sbližování postojů k některým problémům sociálních deviací na území našeho města v rizikových nebo sociálně vyloučených lokalitách.

Dne 14.6.2013 zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

Fotogalerie