Občanské soužití

Dne 29.6. v 19 hod. požádal o příjezd hlídky obyvatel bytu v panelovém domě s tím, že na něj tluče soused z bytu nad ním. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o dlouhodobé sousedské spory, kterými se již zabývá odbor pro projednávání přestupků MěÚ Svitavy. Obyvatelka horního bytu strážníkům přiznala, že dupla do podlahy poté co se ze spodního bytu opakovaně ozývaly hlasité sprosté nadávky. Strážníci oběma stranám doporučili řešit i tuto záležitost u odboru pro projednávání přestupků ve společném řízení.