Šesté setkání Klubíku

Dne 13. 7. 2013 proběhlo šesté setkání sociálně vzdělávacího klubu, který se zaměřuje na práci s osobami ze sociálně vyloučených lokalit. Tentokrát jsme navštívili Květnou Zahradu o.s. v Květné a prožili zde příjemný den. Lektorka Dana Krchová učila uživatelky Terénních programů Svitavy plést koše z materiálu pedig. Příjemný kolektiv a slunečné počasí vytvořilo báječné prostředí pro výrobu krásných košíků, které můžete vidět níže na fotografiích.
Od září bude klub opět pokračovat ve městě Svitavy. Uživatelky projevily zájem o konzultace témat s odborníky z oblasti rodinné poradny, výchovných obtíží dětí a závislostí.

Terénní programy Svitavy jsou financovány z Individuálního projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji od července 2012 do ledna 2014. Sociální služba je poskytována uživatelům terénní formou a bezplatně.

Zpracovala: Mgr. Markéta Pavlíková - terénní sociální pracovnice

Fotogalerie