Westvaco Svitavy uspořádala ke svému desetiletí 11. 6. Den otevřených dveří.

Foto: Z. Celá

Datum: 11.6.2005

Fotogalerie