Slavnostní šerpování prvňáků deváťáků a slavnostní rozloučení s absolventy školy připravila na Den dětí ZŠ Riegrova.

Foto: Zdenka Celá

Datum: 28.5.2005

Fotogalerie