Projekt systému včasné intervence představil v pátek 27. května svým kolegům z Libereckého kraje koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy Erich Stündl.

Foto: Zdenka Celá

Datum: 27.5.2005

Fotogalerie