Dřevo musí být suché

Dne 17.8. v odpoledních hodinách řešila hlídka pálení ohně a obtěžování kouřem v ovzduší v centru města. Starší muž spaloval na zahradě ořezané větve ovocných stromů. Strážníci mu další spalování zakázali a oheň uhasili.