IV. Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2013

21Srp2013

Město Svitavy spolu s Městským muzeem a galerií ve Svitavách vyhlašují pracovní setkání sochařů, jejichž oblíbeným materiálem je dřevo

IV. Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2013
Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY


Alois Petrus byl řezbář, který žil v letech 1945 - 68 ve Svitavách. Ve 30. letech dvacátého století proslul jako autor bohatě zdobeného vyřezávaného nábytku a loutkových divadel, které se vyvážely do celého světa. Po roce 1945 již vyřezával především menší solitéry – stolní soupravy, kazety, tabla apod.


Termín a délka konání:
26. – 31. srpna 2013


Místo konání:
Svitavský stadion

Smysl a záměr:
Ke kultuře života každého města patří také kulturní prostředí, tedy i umělecká díla, která jsou součástí městských ploch. Svitavský stadion se stal nejen centrem sportu, ale i kultury, příjemného posezení a procházek Svitavanů a zastávek turistů. Ke stávajícím 26 (!) sochám přibude letos devět nových. Od pondělí do soboty budou na stadionu vznikat pod rukama řezbářů a řezbářek nové plastiky. Smyslem celé akce je nejen oživení stávajícího prostoru, ale také poskytnutí příležitosti lidem pro setkávání se, diskuzi a pozorování výtvarníků při práci. Součástí budou pravidelné koncerty pro veřejnost přímo v místě konání memoriálu či na svitavském náměstí.

Obsahové, tématické zaměření:
Obsahové zaměření letošního řezbářského plenéru je Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Cílem je zkulturnění prostředí určeného dětem či vytvoření ladscapového herního prvku vhodného pro dětská hřiště. Materiál: pokácené kmeny stromů o délce cca 2,5 m (dub, jírovec, javor, jasan). Tentokrát se jedná o kmeny volné, takže budou použitelné pro tvorbu jak na výšku, tak na šířku. Je na vůli autora, zda vytvoří hravou sochu, či výtvarný prvek užitného umění.

Autoři:
Michal Hanula, Ružomberok, Slovensko
Jan Ježek, Dobruška, ČR
Jiří Jurka, Opatov, ČR
Jiří Kosina, Moravská Třebová, ČR
Vítězslava Morávková, Němčice u Litomyšle, ČR
Wit Pichurski, Opole, Polsko
Peter Steffan, MěstečkoTrnávka, ČR
Jaroslav Slavík, Ostrava, ČR
Jana Vytřasová, Ostrava, ČR


Na závěr memoriálu budou sochy předány starostovi města a stanou se nedílnou součástí prostoru pro volno-časové aktivity Svitavského stadionu.

Doprovodný program jako součást memoriálu:

25. srpna 20:00 koncert kapely BUTY - náměstí Míru

27. srpna 19:00 koncert kapely Do větru – Svitavský stadion

29. srpna 19:00 koncert kapely  Z- band - Svitavský stadion

30. srpna 19:00 vernisáž Venkovky - náměstí Míru

               20:00 koncert Anety Langerové - náměstí Míru

31. srpna 12:00 Přehlídka mažoretek – náměstí Míru
               14:00 Slavnost dechových hudeb - náměstí Míru
               17:00 vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse – Svitavský stadion
               19:00 koncert kapely Happy To Meet - Svitavský stadion


Blanka Čuhelová

 

Zuzana Pustinová
Více informací:

Mgr. Blanka Čuhelová, Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Máchova alej 1, 568 02 Svitavy
-----------------------------------------------
tel. 461 541 710, 777 579 859, e-mail: cuhelova[zavinac]muzeum.cz[tecka]br /> www.muzeum.svitavy.cz