Záříjové zasedání zastupitelstva města

29Srp2013

Srdečně vás zveme na zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 4. září od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy
- budova, T.G.Masaryka č. 25.


Program:

1. Sociální problematika ve městě
2. Plnění plánu a rozpočtu za I. pololetí 2013
3. Výroční zprávy o činnosti výborů zastupitelstva
4. Majetkoprávní úkony
5. Operativní zprávy, různé

Podrobnější program naleznete v přiloženém dokumentu.

David Šimek
starosta města


Zuzana Pustinová 

Soubory ke stažení