Pomoc hasičům

Dne 23.9. požádala PČR o asistenci strážníků při zásahu hasičů, kteří na ul. Pražská likvidovali olejovou skvrnu. Po nezbytně nutnou dobu strážníci usměrňovali provoz vozidel v místě zásahu.