Výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky v Květné Zahradě

Ve dnech 26. a 27. 9. 2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila první část z celkem čtyřdenního výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky. Letošním tématem pravidelných vzdělávacích akcí pořádaných městem Svitavy v rámci aktivit, jež jsou součástí programu Sociální prevence jako součást SVI, byla oblast vzájemné komunikace (s rodiči, klienty, dětmi apod.). V loňském roce se skupina zaměřovala na oblast šikany a bezpečného klimatu ve školním prostředí. Prvním dvěma výcvikovým dnům dominovalo řešení poznávání a procvičování hlavních komunikačních zásad a možností pro efektivní řešení konfliktů.
Výcviku se kromě pedagogických pracovníků ze všech svitavských základních škol účastní také pracovníci Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, terénní pracovnice Azylového domu města Svitavy a zástupci Občanského sdružení Bonanza, které dlouhodobě spolupracuje s městem Svitavy na projektech zaměřených na práci s rizikovými, predelikventními nebo delikventními dětmi, jejich rodinami nebo při volnočasových činnostech v nízkoprahovém centru Díra v prostorách ZŠ Felberova nebo ve Vendolí na statku sdružení.
Výcvik vedou zkušené lektorky a mediátorky JUDr. Radka Medková a Mgr. Táňa Brodská z Občanského sdružení Změna. Výcvik je založen na minimálním využívání metod monologických, ale upřednostňuje naopak metody dialogické, problémové a praktické, především využívá mediačních a facilitačních technik (aktivního naslouchání, parafrázování, problémového brainstormingu apod.) technik hraní rolí, výměny rolí, jež umožňují účastníkům vcítit se do osob nespokojených rodičů nebo klientů a pokusit se rozpoznávat oblasti společných potřeb, zájmů nebo postojů stran případných konfliktů.
Dosavadní spolupráce lektorů i účastníků je velmi dobrá, ve skupině vzniklo prostředí vzájemné pomoci, podpory a spolupráce, které je předpokladem získání cílových dovedností.
Výcvik bude pokračovat 10. a 11. 10. 2013 v Květné Zahradě.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie