Dvacet let Charity Svitavy

30Zář2013

Charita Svitavy oslavila 27. září 20 let svého trvání.

Den zahájila mší v Kapli sv. Vincence (zakladatele charitního díla) v Domově na rozcestí. Hlavním celebrantem byl prezident Arcidiecézní charity Olomouc, P. Bohumír Vitásek. Obřadu se zúčastnili i další kněží svitavského děkanátu (P. Václav Dolák, Petr Krajčovič, Pavel Michut a Jan Slíva). Hosty byli radní Pardubického kraje Pavel Šotola, sestry řádu sv. Vincence z Pauly, přišli současní i bývalí pracovníci charity, dobrovolníci, klienti a příznivci.

Během dne pak program pokračoval v budově Světlanky, kde Charita Svitavy poskytuje sociální službu centrum denních služeb, a na Hřbitovní ulici, kde sídlí dispečink charitní pečovatelské služby. Slavnostní den byl završen koncertem dechové hudby Straňanka v multikulturním centru Fabrika.
 

Text: Blanka Homolová    Fota: Zuzana Pustinová (mše), Libor Dynka (koncert)

Datum: 27.9.2013

Fotogalerie