Nominujte osobnosti kraje

02Říj2013

Nominujte i vy osobnosti, kterých si vážíte, termín je do konce října!
 

Krajští zastupitelé zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Schválením zásad pro udělování těchto ocenění se připojili k dalším krajům v naší republice, které podobné ceny udělují už několik let.

„Díky tomu budeme mít prostor pro důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Udílet se bude:

- Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj
- Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví
- Medaile hejtmana

Navrhovateli prvních dvou cen mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje. Návrhy mohou na vyplněném formuláři (k dispozici v příloze) posílat na adresu Pardubického kraje s poznámkou: Ceny Pardubického kraje. Nominace je také možné odeslat prostřednictvím webového formuláře na stránce: www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje .Návrhy bude posuzovat poradní sbor složený ze zástupců všech zastupitelských klubů. Slavnostní předávání se uskuteční na začátku roku 2014 za účasti široké veřejnosti.


Kateřina Procházková Skůpová, Oddělení komunikace kanceláře hejtmana

 

 

Zuzana Pustinová 

Soubory ke stažení