Našli se

Dne 3.10. krátce po 18té hodině odchytili strážníci, na základě upozornění občana, volně pobíhajícího psa a umístili jej do dočasného kotce v Lačnově. O pejska se ještě téhož dne přihlásil majitel.