Proti AIDS lze bojovat i hrou

Počet HIV pozitivních v České republice stále roste, současně ale klesá věk pacientů, u nichž je tato nemoc diagnostikována. Podle odborníků je třeba s prevencí začít již u 13 – 14letých.
Do boje proti AIDS se proto již tradičně zapojuje Střední zdravotnická škola ve Svitavách, která již po deváté organizuje pro žáky a studenty svitavských základních a středních škol interaktivní program Hrou proti AIDS. Program proběhl ve dnech 8. – 10. 10. 2013 v tělocvičně ZŠ Riegrova Svitavy díky finanční podpoře města Svitavy a odborné garanci Státního zdravotnického ústavu v Praze.
Jde o projekt netradiční, protože informace o možnostech přenosu HIV a jiných pohlavně přenosných chorobách či druzích antikoncepce předávají vrstevníci vrstevníkům, a to prostřednictvím hry, tedy zážitku. A jak celá „Hra“ vypadá? Formou překonávání překážek na pěti stanovištích v pěti skupinách mají dojít zúčastnění žáci k cíli. Na stanovištích plní různé úkoly, řeší modelové situace, pantomimicky předvádí zadaná témata atd. Na konci soutěže je vyhodnocena nejlepší skupina. Vědomosti a aktivitu žáků posuzovalo 12 proškolených studentek 4. ročníků Střední zdravotnické školy Svitavy, které současně „předaly štafetu“ svým mladším spolužákům – novým moderátorům hry.
Program je velice kladně hodnocen žáky i učiteli, o čemž svědčí i zájem škol o akci. Letošní počet zúčastněných byl 192 žáků a studentů svitavských základních a středních škol.
Věříme, že celá akce přispěla k tomu, aby si mladí lidé vytvořili takové vzorce sexuálního chování, které budou z hlediska ochrany před HIV bezpečné. Prevence je stále nejlepší strategií, nejen v boji proti AIDS!

Zpracovala: Mgr. Jana Brixová, Střední zdravotnická škola ve Svitavách

Fotogalerie