Prevence do každé rodiny - říjen 2013

Uveřejňujeme řijnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky:

  1. Evropská krizová linka 116 000
  2. Interaktivní model bezpečného domu
  3. Senioři v dopravě a trestná činnost páchaná na seniorech
  4. Policisté debatovali s občany
  5. Co je to Otevřená společnost, o.p.s.
  6. Policie varuje firmy a obchodní společnosti


Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence krimality MěÚ Svitavy
Zdroj: Odbor prevence kriminality MV ČR

Fotogalerie