Setkání podpůrné skupiny mentorů v rámci projektu Mentorská asistence

Dne 28. a 29. 11. 2013 se v prostorách centra Fabrika uskutečnilo ve školním roce 2013/2014 v pořadí již druhé setkání tzv. podpůrné skupiny mentorů, kteří pracují s dětmi s problémy s učením v rámci aktivity Mentorská asistence. Aktivita je součástí projektu města Svitavy s názvem Svitavy - aktivity sociální prevence.
Cílem setkání je prostřednictvím širší skupiny vrstevníků a profesionálů poskytnout mentorům sdílení zkušeností z práce s dětmi s poruchami učení a směřovat je tak k reflexi a sebereflexi vlastní činnosti. Práce ve skupině využívá kromě klíčové metody práce se skupinou také metod skupinové supervize, mediace, řízeného rozhovoru a brainstormingu. Studenti se navzájem inspirují v přístupu k žákům, uvědomují si společné nebo rozdílné techniky ve své práci, přebírají úspěchy a učí se vyvarovat se rizikových situací nebo chyb jiných mentorů. Skupinová setkání podobného typu jsou také vhodnou prevencí syndromu vyhoření. Setkání se kromě naplňování cílů projektu Mentorské asistence, kterým je zvýšení motivace u dětí selhávajících v procesu učení, zaměřuje i na potřeby mentorů a jejich prožívání pedagogické činnosti. Přístup studentů nejlépe dokumentuje 100% docházka na skupinové setkání v pátek v 16 hodin odpoledne…
Setkání pravidelně vede psycholožka Mgr. Eliška Horská společně s vedoucí skupiny mentorů, aktivizační pracovnicí OS Bonanza Pavlou Lipavskou. Sekání se v pátek účastnil také Mgr. Jan Buchta, který je vedoucím lektorů v rámci Výcviku sociálních dovedností pro děti s projevy maladaptivního chování, který částečně navazuje na aktivity mentorské asistence, a PhDr. Erich Stündl, koordinátor projektu. Důvodem jejich přítomnosti je příprava na vyhodnocení rámcového projektu.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie