"ŽIVÝ BETLÉM" v Květné Zahradě se stává tradicí

V sobotu 21.12.2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnil v pořadí již třetí "ŽIVÝ BETLÉM". Akce zaměřená na představení biblických příběhů, při které společně učinkují pracovníci sdružení, klienti i partneři sdružení, se postupně stává tradicí, které se jako diváci účastní stovky návštěvníků z okolních měst. Téměř dvě stovky návštěvníků jsou nejlepším důkazem, že činnost sdružení je vnímána jako významný příspěvek sounáležitosti v místní komunitě. Jak je vidět na posledním snímku, společný zpěv koled zaujal i domácí zvířata...

Krásné svátky všem...

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie