Nález

Dne 20.12.2013 strážníci převzali na „recepci“ ředitelství PČR nalezený fotoaparát, který je umístěn na služebně MP Svitavy, kde si ho může majitel vyzvednout. Pokud tak neučiní, bude následně předán na odbor vnitřních věcí (ztráty a nálezy) MěÚ Svitavy.