Viz., také člověk? Jaké označení zaslouží?

dne 7.1.2014 přijala MP Svitavy telefonické oznámení, že ve větrolamu na ul. Pod Viaduktem, cca 150 m za plynovou stanicí je čerstvě odložen odpad z pneumatik. Hlídka pořídila na místě fotodokumentaci k dalšímu šetření.

Fotogalerie