Kalendárium

 

Sestavili: © Radoslav Fikejz a Vladimír Velešík
Zdroj: Fikejz, Radoslav – Velešík, Vladimír: Kronika města Svitavy. Svitavy 2006

Nejdůležitější data z historie města

kolem 1150 – první osídlení místa a založení kostela sv. Jiljí litomyšlskými premonstráty

1256 – olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu založil Nové Svitavy s mariánským kostelem na náměstí

1389 – byly postaveny hradby

1421 – město obléhali husité, poté se Svitavy staly majetkem husitských hejtmanů a šlechty

1484 – město opět připadlo olomouckému biskupství

16. stoleltí – „zlatý věk města“, rozvoj řemesel a obchodu

1538 – postavena radnice na náměstí

1590 – první doložený požár města a jeho náměstí

1645 – švédské oddíly vyplenily město

1733 – postaven kostel sv. Floriána, špitál a škola

1758 – pruský král Fridrich II. přenocoval ve městě během sedmiletí války

1781 – největší požár, při němž celé město vyhořelo

1805 – francouzské oddíly vyplenily město

1848 – město se stalo součástí politického okresu Mor. Třebová jako samostatný soudní okres

1849 – železniční trať proťala Svitavy

1866 – prusko-rakouská válka, ve Svitavách první jednání o příměří

1892 – otevřena Ottendorferova knihovna

1918 – vyhlášena republika a město obsazeno čsl. armádou

1929 – návštěva prezidenta T. G. Masaryka

1938 – Svitavy obsazeny nacistickou armádou jako součást Třetí říše

1945 – nová česká správa města, vykázání německého obyvatelstva

1949 – vznikl okres Svitavy, součást Brněnského kraje

1960 – Svitavy se staly okresním městem Východočeského kraje, skončila zemská příslušnost k Moravě

1968 – polské intervenční oddíly okupují město

1990 – svobodné volby

1994 – opravena městská památková zóna – náměstí, česká předpremiéra filmu Schindlerův seznam

1997 – Svitavy se staly součástí Pardubického kraje

Obsah dokumentu

 1. Od počátků do konce 15. století
 2. 16. století
 3. 17. století
 4. 18. století
 5. 1800 – 1848
 6. 1849 – 1866
 7. 1867 – 1890
 8. 1891 – 1918
 9. 1919 – 1937
 10. 1938 – 1945
 11. 1946 – 1948
 12. 1949 – 1960
 13. 1961 – 1989
 14. 1990 – 2005