Rok 2008

Rozpočet města

I. Příjmy

 

v tis. Kč

     
         
Daňové příjmy 194 596,0    
- daně 175 000,0      
- poplatky 19 596,0      
Nedaňové příjmy 64 032,4      
- z vlastní činnosti vč. nájemného 60 968,4      
- splátky půjček 3 064,0      
Běžné dotace 102 378,8      
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 361 007,2      
         
Příjmy z prodeje majetku 30 554,0      
Kapitálové dotace 47 857,5      
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 78 411,5      
         
PŘÍJMY CELKEM 439 418,7      
         

II. Výdaje

         
         
Oddíl        
         
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 692,0      
21 - Průmysl, obchod, služby 2 832,0      
22 - Doprava 696,0      
23 - Vodní hospodářství 332,0      
31 - Vzdělání a věda 22 046,0      
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 31 347,1      
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 19 129,1      
35 - Zdravotnictví 75,0      
36 - Bydlení a územní rozvoj 67 021,5      
37 - Ochrana životního prostředí 10 035,0      
43 - Sociální péče 69 973,7      
53 - Obrana, bezpečnost 9 029,4      
61 - Územní samospráva 72 426,3      
63 - Finanční operace 16 421,5    
BĚŽNÉ  VÝDAJE CELKEM 322 056,6      
         
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 133 698,1      
         
VÝDAJE  CELKEM 455 754,7      
         
SCHODEK -16 336,0      
  16 336,0   FINANCOVÁNÍ
  0,0   ROZDÍL  
         

III. Financování

         
         
Přijetí úvěrů, půjček 42 895,1      
Splátky úvěrů -70 427,0    
Převody z fondu rozvoje bydlení 3 000,0  
Převody ze základního běžného účtu 13 690,7  
Podílové listy - prodej 27 177,2  
         
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 16 336,0      

Rozpočet města Svitavy schválen dne 6.2.2008