Rok 2009

Rozpočet města

I. Příjmy

 

v tis. Kč

     
         
Daňové příjmy 204 229,9    
- daně 183 000,0      
- poplatky 21 229,9      
Nedaňové příjmy 55 757,4      
- z vlastní činnosti vč. nájemného 52 271,3      
- splátky půjček 3 486,1      
Běžné dotace 108 646,3      
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 368 633,6      
         
Příjmy z prodeje majetku 61 312,0      
Kapitálové dotace 1 100,0      
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 62 412,0      
         
PŘÍJMY CELKEM 431 045,6      
         

II. Výdaje

         
         
Oddíl        
         
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 713,0      
21 - Průmysl, obchod, služby 4 667,8      
22 - Doprava 704,2      
23 - Vodní hospodářství 342,0      
31 - Vzdělání a věda 21 804,5      
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 29 523,0      
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 22 359,5      
35 - Zdravotnictví 135,0      
36 - Bydlení a územní rozvoj 69 900,3      
37 - Ochrana životního prostředí 11 465,4      
43 - Sociální péče 77 034,6      
53 - Obrana, bezpečnost 9 196,8      
61 - Územní samospráva 77 016,4      
63 - Finanční operace 14 530,0    
BĚŽNÉ  VÝDAJE CELKEM 339 392,5      
         
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 129 911,3      
         
VÝDAJE  CELKEM 469 303,8      
         
SCHODEK -38 258,2      
  38 258,2   FINANCOVÁNÍ
  0,0   ROZDÍL  
         

III. Financování

         
         
Přijetí úvěrů, půjček 0,0      
Splátky úvěrů -27 584,0    
Převody z fondu rozvoje bydlení 2 700,0  
Převody ze základního běžného účtu 54 642,2  
Podílové listy - prodej 8 500,0  
         
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 38 258,2      

Rozpočet města Svitavy schválen dne 11. 2. 2009