Rok 2010

Rozpočet města

I. Příjmy

 

v tis. Kč

     
         
Daňové příjmy 172 843,0    
- daně 156 000,0      
- poplatky 16 843,0      
Nedaňové příjmy 59 423,2      
- z vlastní činnosti vč. nájemného 51 678,4      
- splátky půjček 7 744,8      
Běžné dotace 121 708,3      
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 353 974,5      
         
Příjmy z prodeje majetku 26 505,5      
Kapitálové dotace 48 065,3      
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 74 570,8      
         
PŘÍJMY CELKEM 428 545,3      
         

II. Výdaje

         
         
Oddíl        
         
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 865,5      
21 - Průmysl, obchod, služby 2 252,3      
22 - Doprava 8 942,9      
23 - Vodní hospodářství 442,0      
31 - Vzdělání a věda 20 423,0      
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 26 279,5      
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 17 225,0      
35 - Zdravotnictví 104,0      
36 - Bydlení a územní rozvoj 50 208,8      
37 - Ochrana životního prostředí 11 785,6      
43 - Sociální péče 88 691,2      
53 - Obrana, bezpečnost 8 405,4      
61 - Územní samospráva 71 216,2      
63 - Finanční operace 20 630,0    
BĚŽNÉ  VÝDAJE CELKEM 327 471,4      
         
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 148 402,0      
         
VÝDAJE  CELKEM 475 873,4      
         
SCHODEK -47 328,1      
  47 328,1   FINANCOVÁNÍ
  0,0   ROZDÍL  
         

III. Financování

         
         
Přijetí úvěrů, půjček 20 826,2      
Splátky úvěrů -23 665,0    
Převody ze základního běžného účtu 50 166,9  
     
         
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 47 328,1      

Rozpočet města Svitavy schválen dne 10. 3. 2010